Események

« 2018.02. »
hkszecspszov
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Támogató

UMFT

Online felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 3 vendég van a webhelyen.
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatkezelő referenst keres (Humán Fejlesztések és Pénzügyi Eszköz Fejlesztések Osztálya)

 Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztály, Humán Fejlesztések és Pénzügyi Eszköz Fejlesztések Osztálya Pályázatkezelő referenst keres

A betöltendő munkakörre vonatkozó adatok

 • munkakör megnevezése: Pályázatkezelő referens
 • munkakör szintje (vezető/nem vezető): nem vezető
 • munkakör szervezeti egysége:

EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság,

Oktatásfejlesztési Végrehajtási Főosztályra, Humán Fejlesztések és Pénzügyi Eszköz Fejlesztések Osztálya

 • munkakör betölthetőségének időpontja: döntést követően azonnal
 • jogviszony időtartama (határozatlan, határozott): határozott idejű, 2019. január 12. napjáig, legfeljebb azonban tartós távollévő foglalkoztatott távollétének idejére
 • foglalkoztatás jellege (teljes munkaidő/részmunkaidős): teljes munkaidő
 • munkavégzés helye: 1134 Budapest, Váci út 45. C
 • a munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Európai uniós pályázatok kezelése

 

 

 

feladatkör, ellátandó feladatok:

 

-          Pályázati kiírás előkészítésében részvétel.

-          Pályáztatásban való részvétel (meghirdetéstől a benyújtásig).

-          Szerződéskötésben való részvétel.

-          Projekt előrehaladási jelentések/időszaki beszámolók/projekt fenntartási jelentések /előlegigénylési kérelmek ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása.

-          Kifizetési kérelmek/kifizetési igénylések ellenőrzése, határidőben történő feldolgozása.

-          A szerződésmódosítási kérelmek és változás bejelentések pályázati kiírásnak, hatályos szabályozóknak és eljárásrendeknek megfelelő ellenőrzése, dokumentáció összeállítása, elbírálás előkészítése, javaslat felterjesztése a programirányítónak/osztályvezetőnek.

-          Pályázatok lezárása.

-          A fenntartási időszakban jelentkező feladatok, archiválás, stb. elvégzése.

-          Ellátja a projektek pontos és naprakész nyomon követését, a pénzügyi és szakmai előrehaladását, különös tekintettel az indikátorok és a mérföldkövek teljesítésére.

 

 • a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezésein túl a jogállásra, az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény.
 • munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő képzettség, végzettség, tapasztalat: Felsőfokú végzettség
 • munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő nyelvtudás szintje, nyelvvizsga típusa (annak megjelölésével, hogy elvárás-e, hogy a jelenlegi munkája során használja az adott nyelvet): középfokú nyelvvizsga (nem elvárás a nyelvhasználat a munkavégzés során)
 • munkakör betöltéséhez elvárt/előnyt jelentő informatikai rendszerismeret: Microsoft Office alkalmazások magas szintű ismerete, különös tekintettel az Excel-re és Word-re, előny: EMIR rendszer ismerete

 

 • a munkakör betöltéséhez szükséges vagyonnyilatkozat: igen

egyéb feltételek/előnyök a munkakör betöltéséhez: EU-s projektek területén szerzett szakmai tapasztalat, közigazgatásban szerzett tapasztalat

 • munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák: Ügyfélorientált szemléletmód, kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt, együttműködési készség, csapatmunka, nagy munkabírás, önálló, hatékony munkavégzés, precizitás, felelősségtudat, kezdeményezőkészség, jó problémamegoldó készség

 

A munkakörre kiírandó pályázat adatai

a pályázat honlapon való publikálásának kért dátuma: jóváhagyást követően azonnal

a pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok:

 

-          a közszolgálati tisztviselők személyi adataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató magyar nyelvű önéletrajz,

-          motivációs levél,

-          erkölcsi bizonyítvány,

-          iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolata,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

a pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

a pályázat benyújtásának módja: elektronikusan Majercsik Erzsébet Mária Elíz részére a maria.erzsebet.majercsik@emmi.gov.hu e-mail címen keresztül.

 

 • a pályázat benyújtásának feltételei: a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte
 • a pályázat elbírálásának határideje: döntést követően azonnal
 • a pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

-          pályázatok előszűrése a munkakör betöltéséhez elvárt követelményeknek való megfelelőség alapján, személyes interjú,

-          minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, a beküldött dokumentumok pótlására, kiegészítésére nincs lehetőség és csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek.

 

 • a pályázati kiírás közzétételének helye, ideje (a szolgáltató központ honlapján való közzétételen kívül): -
 • a pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma a pályázat elektronikusan történő benyújtása esetén a kijelölt munkatárs neve, e-mail címe: Majercsik Erzsébet Mária Elíz, e-mail: maria.erzsebet.majercsik@emmi.gov.hu

Szent István Egyetem • Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Forrásközpont 115. Telefon: 06-28-522-058, Telefon: 06-28-522-000/2058. E-mail: info@karrieriroda.szie.hu •  Minden jog fenntartva