Ösztöndíjak, versenyek

Külföldi ösztöndíj lehetőségek

Erasmus+: http://osztondijak.szie.hu/erasmus

Nemzetközi kreditmobilitás: http://osztondijak.szie.hu/kreditmobilitas

Campus Mundi: http://osztondijak.szie.hu/campus-mundi

CEEPUS: http://osztondijak.szie.hu/ceepus

Egyéb külföldi ösztöndíj lehetőségek (Fulbright, Kore, Japán, EGT Norvég alap stb.):
http://osztondijak.szie.hu/egyeb

 

További ösztöndíjak és hallgatói verseny lehetőségek:

 

K&H

a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 17., 23.59 óra

 

A K&H Csoport (Kiíró – a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára.

Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját.

A pályázatban, három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyer ösztöndíjat.

A K&H a pályázat nyertesei (továbbiakban: Pályázók) számára egyszeri pénzbeli támogatást, ösztöndíjat nyújt. A pénzbeli támogatás adóvonzatát a K&H viseli.

Az ösztöndíj mértéke a kategóriák és a benyújtott pályamunkák értékelésétől függően:

a PhD hallgatók számára:

1. helyezett: 400.000 Ft

2. helyezett: 200.000 Ft

3. helyezett: 100.000 Ft

a mesterképzésen résztvevő hallgatók számára:

1. helyezett: 150.000 Ft

2. helyezett: 100.000 Ft

3. helyezett: 50.000 Ft

az alapképzésen részt vevő hallgatók számára:

2 nyertes: 100.000 - 100.000 Ft

A pályázat feltételei:

a. PhD kategóriában a pályázók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíj pályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2018. február 15. – 2019. február 15. között leadott magyar nyelvű PhD tézisfüzettel vagy egy ezzel megegyező formájú, terjedelmű és szerkezeti felépítésű, a doktori disszertáció témáját, kutatási menetét és eredményeit bemutató magyar nyelvű összefoglalóval jelentkezhetnek.

A PhD pályázóknak pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósít hatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást, arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található:

http://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html

b. A mesterképzésen részt vevő hallgatók a K&H a fenntartható  agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2018. február 15. – 2019. február 15. között leadott magyar nyelvű TDK dolgozattal jelentkezhetnek.

A mesterképzés kategóriában a pályázóknak a pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósíthatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást, arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található:

http://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html

2018-as pályázat témája PhD és mesterképzés kategóriában:

Az agrárium fenntarthatósága közgazdasági szempontból, ezen belül kiemelten az ágazatok mérethatékonysága (az egyes ágazatok bővített újratermelését lehetővé tevő minimális üzem méretek).

c. Az alapképzésen részt vevő hallgatók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült magyar nyelvű, maximum kétoldalas szak mai dolgozat benyújtásával jelentkezhetnek. A szakmai dolgozatnak nincsenek külalaki kritériumai.

2018-as pályázat témája alapképzés kategóriában:

Milyen megoldási javaslatokat lát az élelmiszerpazarlás megállítására?

A pályázók kötelezettségei: A pályázónak a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott pályamunka saját szerzemény, és nem foglal magába jogdíjas tartalmat. 

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • kitöltött pályázati adatlap (mindhárom kategóriában). Több szerző esetén, a pályázati adatlapon mindegyik hallgató adatait fel kell tüntetni!
  • a megjelölt pályázati kategóriához kapcsolódó szakmai dolgozat, TDK dolgozat vagy
  • PhD tézisfüzet
  • PhD és mesterképzés kategóriában kétoldalas magyar nyelvű összegzés
  • a benyújtott pályázatot elektronikus úton, PDF formátumban kell benyújtani

A pályázatra 2019. február 17-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagok elküldésével.

A pályázatra a pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani Farkas Andrea részére az a.farkas@well.hu e-mail címre.

 A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 17., 23.59 óra

tárgy: K&H a fenntartható agráriumért 2018

e-mail cím: a.farkas@well.hu

További részletek: https://www.kh.hu/csoport/fiatalok-oktatasa/fenntarthato-agrariumert-osztondijpalyazat

2018 ősz

A pályázatban résztvevők körébe tartoznak intézményünk alap- és mesterképzésen résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, illetve PhD képzésen résztvevő hallgatói:

Szent István Egyetem

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gépészmérnöki Kar

 Élelmiszertudományi Kar

 Kertészettudományi Kar

 

Budapest Ösztöndíj Program

Budapest Főváros Közgyűlése az előző évekhez hasonlóan idén is meghirdeti a Budapest Ösztöndíj Programot, amelynek célja a közigazgatáson belüli hatékony és célirányos utánpótlás kinevelése, valamint az, hogy az ösztöndíjat elnyerők betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét, annak folyamatait.

A Program keretében a nyertes pályázók a diploma megszerzése előtt – 2019 szeptemberétől, illetve 2020 februárjától 10 hónapon keresztül – szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségek biztosítása által segítséget kapnak diplomamunkájuk elkészítéséhez.

A Programban legfeljebb 10 fő nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában osztatlan, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, utolsó tanulmányi évét megkezdő egyetemi vagy főiskolai hallgató vehet részt, aki többek között:

·         valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonnyal áll;

  • a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;
  • a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból (tehát a megadott témán belül tovább szűkíthető, azon belül tetszőleges címmel) írja;
  • a diploma megszerzésének évében 30. életévét még nem tölti be.

A Programban részt vevő hallgatók részére bruttó havi 50.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

A Program pályázata 2019. március 29-i jelentkezési határidővel kerül meghirdetésre többek között a www.budapest.hu oldalon, valamint internetes állásportálon.

 

Magyar Közigazgatási Ösztöndíj

Megjelent a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívás, a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak elektronikus formában, a www.osztondijjelentkezes.kormany.hu oldalon lehet.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. január 21. (hétfő) 24:00 óra

Kapcsolat és további információ:

Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály

Kapcsolattartás: a www.mkop.hu honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével

                              vagy a www.osztondíjprogram.kormany.hu oldalon