Tehetséggondozási Tanács

                 

A tehetséggondozás két alapcélt követ, egyszerre biztosít munkaerőt az innovatív gazdasági piacnak és utánpótlást a tudós társadalomnak. A tehetséggondozás fontos pillérei a szakkollégiumok, tudományos diákkörök.
Az Egyetemi Tehetséggondozási Tanács (ETGT) a Szent István Egyetem Szenátusának operatív testülete, mely az alábbi feladatokat látja el:

Az ETGT a SZIE SZMR 19.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatai végrehajtása céljából:

  • javaslatot tesz a tudományos diákköri és szakkollégiumi feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök egyetemi szintű elosztására,
  • támogatja a Kari TDK-k tevékenységet,
  • dönt a tudományos diákköri és szakkollégiumi feladatokra rendelkezésre bocsátott pénzeszközök egyetemi szintű elosztásáról, és ellátja a finanszírozással kapcsolatos koordinációs feladatokat,
  • segíti a tudományos diákköri munka és a szakkollégiumok népszerűsítését, szakmai nyilvánosságának megteremtését,
  • segíti az arra alkalmas TDK dolgozatok publikációját, eredményeik hasznosítását,
  • gondoskodik az egyetem honlapján a TDK-val, szakkollégiumokkal kapcsolatos hírek, események közzétételéről,
  • közreműködik szakkollégiumok és a TDK munka támogatását szolgáló pénzeszközök gyűjtésében, kapcsolatot tart a szakkollégiumi és tudományos diákköri tevékenység támogatóival,
  • koordinálja a szakkollégiumok tevékenységét.

 

Az ETGT elnöke: Prof. Dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár

Az ETGT elérhetősége: etdt@szie.hu

További információ:

https://szie.hu/egyetemunk/egyetemi-tehetseggondozasi-tanacs