K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat pályázati felhívása

Beadási határidő: 2019. február 17., 23:59

A K&H Csoport ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató  egyetemek és főiskolák alap-, mester- és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. A pályázatban három kategóriában összesen maximum 8 pályázat nyer ösztöndíjat.

a PhD hallgatók számára:

1. helyezett: 400.000 Ft

2. helyezett: 200.000 Ft

3. helyezett: 100.000 Ft

a mesterképzésen résztvevő hallgatók számára:

1. helyezett: 150.000 Ft

2. helyezett: 100.000 Ft

3. helyezett: 50.000 Ft

az alapképzésen részt vevő hallgatók számára:

2 nyertes: 100.000 - 100.000 Ft

A pályázat feltételei:

a. PhD kategóriában a pályázók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíj pályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2018. február 15. – 2019. február 15. között leadott magyar nyelvű PhD tézisfüzettel vagy egy ezzel megegyező formájú, terjedelmű és szerkezeti felépítésű, a doktori disszertáció témáját, kutatási menetét és eredményeit bemutató magyar nyelvű összefoglalóval jelentkezhetnek.

A PhD pályázóknak pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósít hatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást, arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található:

http://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html

b. A mesterképzésen részt vevő hallgatók a K&H a fenntartható  agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2018. február 15. – 2019. február 15. között leadott magyar nyelvű TDK dolgozattal jelentkezhetnek.

A mesterképzés kategóriában a pályázóknak a pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, gyakorlati megvalósíthatóságát és várható eredményét és egy rövid indoklást, arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatják az agrárium fenntartható fejlődését. A kétoldalas összegzés mintája a következő oldalon található:

http://www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html

A pályázat témája PhD és mesterképzés kategóriában:

Az agrárium fenntarthatósága közgazdasági szempontból, ezen belül kiemelten az ágazatok mérethatékonysága (az egyes ágazatok bővített újratermelését lehetővé tevő minimális üzem méretek).

c. Az alapképzésen részt vevő hallgatók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült magyar nyelvű, maximum kétoldalas szakmai dolgozat benyújtásával jelentkezhetnek. A szakmai dolgozatnak nincsenek külalaki kritériumai.

Milyen megoldási javaslatokat lát az élelmiszerpazarlás megállítására?

A pályázók kötelezettségei: A pályázónak a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott pályamunka saját szerzemény, és nem foglal magába jogdíjas tartalmat.

A pályázatban résztvevők körébe tartoznak intézményünk alap- és mesterképzésen résztvevő, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatói, illetve PhD képzésen résztvevő hallgatói:

Szent István Egyetem

 Agrár- és Gazdaságtudományi Kar, Szarvas

 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

 Gépészmérnöki Kar

 Élelmiszertudományi Kar

 Kertészettudományi Kar

A pályázat tartalmi és formai kritériumai:

A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

  • kitöltött pályázati adatlap (mindhárom kategóriában). Több szerző esetén, a pályázati adatlapon mindegyik hallgató adatait fel kell tüntetni!
  • a megjelölt pályázati kategóriához kapcsolódó szakmai dolgozat, TDK dolgozat vagy
  • PhD tézisfüzet
  • PhD és mesterképzés kategóriában kétoldalas magyar nyelvű összegzés
  • a pályázatot elektronikus úton, pdf formátumban kell benyújtani

A pályázatra 2019. február 17-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagok elküldésével.

A pályázatra a pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani Farkas Andrea részére az a.farkas@well.hu e-mail címre.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. február 17., 23.59 óra

tárgy:  K&H a fenntartható agráriumért 2018

e-mail cím: a.farkas@well.hu

További részletek: https://www.kh.hu/csoport/fiatalok-oktatasa/fenntarthato-agrariumert-osztondijpalyazat